Tiết Mật Hành Giả, The Leakers 2018
Phim Tiết Mật Hành Giả thuộc thể loại hành động, ly kỳ có bối cảnh chủ yếu ở Malaysia và HongKong. Phim khai thác đề tài dịch bệnh do bị phát tán 1 loài virus nguy hiểm ảnh hưởng đến toàn nhân loại và cuộc chiến khắc nghiệt của hình cảnh quốc tế cùng chống lại những kẻ đứng sau vụ này.HD;https://ok.ru/videoembed/813774146288|HD;https://hydrax.net/watch?v=5b778b8b4d899|HD;https://www.rapidvideo.com/d/FUDOF49K9V|
[daodien]Herman Yau[/daodien]
[diem]5.5[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Thuyết Minh[/trangthai]
[thoiluong]100 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/RUPP59M27JT9[/taiphim]

Tiết Mật Hành Giả, The Leakers 2018
Phim Tiết Mật Hành Giả thuộc thể loại hành động, ly kỳ có bối cảnh chủ yếu ở Malaysia và HongKong. Phim khai thác đề tài dịch bệnh do bị phát tán 1 loài virus nguy hiểm ảnh hưởng đến toàn nhân loại và cuộc chiến khắc nghiệt của hình cảnh quốc tế cùng chống lại những kẻ đứng sau vụ này.HD;https://ok.ru/videoembed/813774146288|HD;https://hydrax.net/watch?v=5b778b8b4d899|HD;https://www.rapidvideo.com/d/FUDOF49K9V|
[daodien]Herman Yau[/daodien]
[diem]5.5[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Thuyết Minh[/trangthai]
[thoiluong]100 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/RUPP59M27JT9[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem