The Great Battle (Đại Chiến Thành Ansi): Tại thành Ansi trên lãnh thổ Goguryeo, thống lĩnh Yang Man Chun với 5.000 quân sẽ phải chống lại 20 vạn quân xâm lược nhà Đường do Đường Thái Tông dẫn dắt.
HD;https://ok.ru/videoembed/907748838128|HD;https://hydrax.net/watch?v=GcgiZ8vYt|HD;https://ok.ru/videoembed/914416798448|HD;|


[daodien]Kim Kwang Sik[/daodien]
[diem]6.3[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Tâm Lý|@Hành động|@Hình sự|[/theloai]
[quocgia]Hàn Quốc[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong] 118 phút[/thoiluong]
[taiphim]http://www.fshare.vn/file/TK2DCCGZA6ON[/taiphim]

The Great Battle (Đại Chiến Thành Ansi): Tại thành Ansi trên lãnh thổ Goguryeo, thống lĩnh Yang Man Chun với 5.000 quân sẽ phải chống lại 20 vạn quân xâm lược nhà Đường do Đường Thái Tông dẫn dắt.
HD;https://ok.ru/videoembed/907748838128|HD;https://hydrax.net/watch?v=GcgiZ8vYt|HD;https://ok.ru/videoembed/914416798448|HD;|


[daodien]Kim Kwang Sik[/daodien]
[diem]6.3[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Tâm Lý|@Hành động|@Hình sự|[/theloai]
[quocgia]Hàn Quốc[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong] 118 phút[/thoiluong]
[taiphim]http://www.fshare.vn/file/TK2DCCGZA6ON[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem