Năm thứ 22 đời vua Trung Tông. Một bệnh dịch hoành hành tại Joseon khiến cả bách tính khiếp sợ. Đứng trước tin đồn bệnh dịch này là do một con quái vật gây ra, vua Trung Tông đã lệnh cho cựu tướng Yoon Gyeom (Kim Myung Min) trở về tiêu diệt thứ sinh vật kì lạ này. Cùng với cô con gái Myung (Hyeri), Sung Han (Kim In Kwon) và Heo (Choi Woo Sik), Yoon Gyeom lên đường, bắt đầu cuộc hành trình. Nhưng liệu con quái vật đó có tồn tại hay chỉ là một trò bịa đặt? Liệu dân chúng Joseon có được sống yên ổn trở lại sau chuyến hành trình của Yoon Gyeom?
HD;https://ok.ru/videoembed/917977893616|HD;https://hydrax.net/watch?v=fJJ57PZlr|HD;|


[daodien]Heo Jong Ho[/daodien]
[diem]6.2[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Tâm Lý|@Hành động|@Hình sự|[/theloai]
[quocgia]Hàn Quốc[/quocgia]
[trangthai]Thuyết Minh[/trangthai]
[thoiluong] 118 phút[/thoiluong]
[taiphim]http://www.fshare.vn/file/7M82DCDH2KGB[/taiphim]

Năm thứ 22 đời vua Trung Tông. Một bệnh dịch hoành hành tại Joseon khiến cả bách tính khiếp sợ. Đứng trước tin đồn bệnh dịch này là do một con quái vật gây ra, vua Trung Tông đã lệnh cho cựu tướng Yoon Gyeom (Kim Myung Min) trở về tiêu diệt thứ sinh vật kì lạ này. Cùng với cô con gái Myung (Hyeri), Sung Han (Kim In Kwon) và Heo (Choi Woo Sik), Yoon Gyeom lên đường, bắt đầu cuộc hành trình. Nhưng liệu con quái vật đó có tồn tại hay chỉ là một trò bịa đặt? Liệu dân chúng Joseon có được sống yên ổn trở lại sau chuyến hành trình của Yoon Gyeom?
HD;https://ok.ru/videoembed/917977893616|HD;https://hydrax.net/watch?v=fJJ57PZlr|HD;|


[daodien]Heo Jong Ho[/daodien]
[diem]6.2[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Tâm Lý|@Hành động|@Hình sự|[/theloai]
[quocgia]Hàn Quốc[/quocgia]
[trangthai]Thuyết Minh[/trangthai]
[thoiluong] 118 phút[/thoiluong]
[taiphim]http://www.fshare.vn/file/7M82DCDH2KGB[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem