Hà Tặc, The River Pirates 2018

Phim Hà Tặc: là cuộc chiến giữa quân lính triều đình thời Nam Tống với các băng nhóm thủy tặc trên sông Hán Thủy.

HD;https://ok.ru/videoembed/954487540464|HD;|HD;https://hydrax.net/watch?v=sWyCoqM0G|


[daodien]Trần Mộc Thắng[/daodien]
[diem]6.5[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Hài hước|@Võ thuật|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]100 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/JM6PSIZ4C48I[/taiphim]

Hà Tặc, The River Pirates 2018

Phim Hà Tặc: là cuộc chiến giữa quân lính triều đình thời Nam Tống với các băng nhóm thủy tặc trên sông Hán Thủy.

HD;https://ok.ru/videoembed/954487540464|HD;|HD;https://hydrax.net/watch?v=sWyCoqM0G|


[daodien]Trần Mộc Thắng[/daodien]
[diem]6.5[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Hài hước|@Võ thuật|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]100 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/JM6PSIZ4C48I[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem