Bộ phim mở đầu bằng cảnh truy sát, Trương Hiếu Tri, Tiền Nhãn nhi, Hòa Miêu bỏ xa bỏ chạy, đến “Bảo Tháp 1”, nào ngờ xe rơi xuống vực, Hòa Miêu trúng đạn chết đi, Hiếu Tri và Tiền Nhãn được cứu đến Hổ Thủy Trấn, quen biết Hoàn Nhan Hồng hậu nhân của nước kim, Hoàn Nhan Hồng vì muốn có pháp lực của Hoàng Tuyền Yêu Long, bảo Bát Giát gạt Hiếu Trí lấy Thần Long Bàn từ địa cung mang đến nhân gian triệu hóa, Hiếu Trí vì cứu sống Hòa Miêu, quyết tâm đến địa cung, đặt chân vào từng bẫy một
HD;https://ok.ru/videoembed/1113714068208|HD;|HD;|

[daodien]Vash (as Jia Yan)[/daodien]
[diem]6.2[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Hài hước|@Võ thuật|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]100 phút[/thoiluong]
[taiphim]http://www.fshare.vn/file/HD4564TJWM6P[/taiphim]

Bộ phim mở đầu bằng cảnh truy sát, Trương Hiếu Tri, Tiền Nhãn nhi, Hòa Miêu bỏ xa bỏ chạy, đến “Bảo Tháp 1”, nào ngờ xe rơi xuống vực, Hòa Miêu trúng đạn chết đi, Hiếu Tri và Tiền Nhãn được cứu đến Hổ Thủy Trấn, quen biết Hoàn Nhan Hồng hậu nhân của nước kim, Hoàn Nhan Hồng vì muốn có pháp lực của Hoàng Tuyền Yêu Long, bảo Bát Giát gạt Hiếu Trí lấy Thần Long Bàn từ địa cung mang đến nhân gian triệu hóa, Hiếu Trí vì cứu sống Hòa Miêu, quyết tâm đến địa cung, đặt chân vào từng bẫy một
HD;https://ok.ru/videoembed/1113714068208|HD;|HD;|

[daodien]Vash (as Jia Yan)[/daodien]
[diem]6.2[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Hài hước|@Võ thuật|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]100 phút[/thoiluong]
[taiphim]http://www.fshare.vn/file/HD4564TJWM6P[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text