Dân quốc loạn thế, quân phiệt hỗn chiến, ba thế lực là Thục Trung Đường Môn, Quân phiệt và Ban Sơn Đạo Nhân vì tranh đoạt Mộ Trần Châucổ mộ mà tranh đoạt lẫn nhau. Đường khuyết, Ân Dao, Dương Bát vì ngăn cản Mộ Trần Châu triệu hoán bất tử thần binh tàn sát mọi người, trải qua bao dây dưa giữ tình yêu, tình bạn. Vào giây phút nguyệt thực lam sắc xuất hiện, Mộ Trần Châu trên Đế Vương Trủng triệu hoán ra vô số lính đất sét,. Mọi người dùng tình yêu thật sự phong ấn Mộ Trần Châu, dùng tình bạn và hi sinh để đổi lấy hòa bình.
HD;https://ok.ru/videoembed/1149600140016|HD;|HD;|

[daodien]Đổng Vĩ[/daodien]
[diem]7.8[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Hài hước|@Võ thuật|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]100 phút[/thoiluong]
[taiphim]http://www.fshare.vn/file/MSVQQ9QOWBH9[/taiphim]

Dân quốc loạn thế, quân phiệt hỗn chiến, ba thế lực là Thục Trung Đường Môn, Quân phiệt và Ban Sơn Đạo Nhân vì tranh đoạt Mộ Trần Châucổ mộ mà tranh đoạt lẫn nhau. Đường khuyết, Ân Dao, Dương Bát vì ngăn cản Mộ Trần Châu triệu hoán bất tử thần binh tàn sát mọi người, trải qua bao dây dưa giữ tình yêu, tình bạn. Vào giây phút nguyệt thực lam sắc xuất hiện, Mộ Trần Châu trên Đế Vương Trủng triệu hoán ra vô số lính đất sét,. Mọi người dùng tình yêu thật sự phong ấn Mộ Trần Châu, dùng tình bạn và hi sinh để đổi lấy hòa bình.
HD;https://ok.ru/videoembed/1149600140016|HD;|HD;|

[daodien]Đổng Vĩ[/daodien]
[diem]7.8[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Hài hước|@Võ thuật|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]100 phút[/thoiluong]
[taiphim]http://www.fshare.vn/file/MSVQQ9QOWBH9[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text