Vũ Khí Rồng Lửa, P-51 Dragon Fighter 2014
Phim Vũ Khí Rồng Lửa Như Thế chiến thứ hai ác liệt, các đồng minh muốn đẩy Đức quốc xã ra khỏi Bắc Phi. Đó là khi Đức quốc xã biến nhiệt, giải thoát Vũ khí bí mật của họ: DRAGONS! Các đồng minh nhanh chóng mất đi cơ sở để các con quái vật cổ đại, và gần hoàn thành hủy diệt khi quân Đồng minh đặt cùng một nhóm đặc biệt máy bay chiến đấu phi công, huấn luyện đặc biệt để chống lại một con thú tất cả mọi người nghĩ là một huyền thoại.

HD;https://www.vidio.com/embed/1651807-vu-khi-rong-lua-p51-dragon-fighter-2014|HD;https://hydrax.net/watch?v=3nfjVynYk|
[daodien]Mark Atkins[/daodien]
[diem]7.6[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Phiêu lưu|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Vietsub [/trangthai]
[thoiluong]100  phút [/thoiluong]
[taiphim]http://www.fshare.vn/file/N7RZENV7Z6L6[/taiphim]

Vũ Khí Rồng Lửa, P-51 Dragon Fighter 2014
Phim Vũ Khí Rồng Lửa Như Thế chiến thứ hai ác liệt, các đồng minh muốn đẩy Đức quốc xã ra khỏi Bắc Phi. Đó là khi Đức quốc xã biến nhiệt, giải thoát Vũ khí bí mật của họ: DRAGONS! Các đồng minh nhanh chóng mất đi cơ sở để các con quái vật cổ đại, và gần hoàn thành hủy diệt khi quân Đồng minh đặt cùng một nhóm đặc biệt máy bay chiến đấu phi công, huấn luyện đặc biệt để chống lại một con thú tất cả mọi người nghĩ là một huyền thoại.

HD;https://www.vidio.com/embed/1651807-vu-khi-rong-lua-p51-dragon-fighter-2014|HD;https://hydrax.net/watch?v=3nfjVynYk|
[daodien]Mark Atkins[/daodien]
[diem]7.6[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Phiêu lưu|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Vietsub [/trangthai]
[thoiluong]100  phút [/thoiluong]
[taiphim]http://www.fshare.vn/file/N7RZENV7Z6L6[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text