Lấy bối cảnh diễn ra sau Titans, nhóm Doom Patrol - bao gồm Robotman, Negative Man, Elasti-Woman, Crazy Jane cùng thành viên mới Cyborg dưới sự dẫn dắt của Dr. Niles Caulder - nhận nhiệm vụ bảo vệ thế giới khỏi kẻ thù nguy hiểm tên là Mr. Nobody.
1;https://www.vidio.com/embed/1687940-sieu-anh-hung-lay-loi-tap-1|2;https://www.vidio.com/embed/1687945-sieu-anh-hung-lay-loi-tap-2|3;https://www.vidio.com/embed/1687949-sieu-anh-hung-lay-loi-tap-3|4;|5;|6;|7;|8;|9;|10;|
[daodien]John Herzfeld[/daodien]
[diem]8.1[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Phiêu lưu|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Vietsub [/trangthai]
[thoiluong]100  phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]

Lấy bối cảnh diễn ra sau Titans, nhóm Doom Patrol - bao gồm Robotman, Negative Man, Elasti-Woman, Crazy Jane cùng thành viên mới Cyborg dưới sự dẫn dắt của Dr. Niles Caulder - nhận nhiệm vụ bảo vệ thế giới khỏi kẻ thù nguy hiểm tên là Mr. Nobody.
1;https://www.vidio.com/embed/1687940-sieu-anh-hung-lay-loi-tap-1|2;https://www.vidio.com/embed/1687945-sieu-anh-hung-lay-loi-tap-2|3;https://www.vidio.com/embed/1687949-sieu-anh-hung-lay-loi-tap-3|4;|5;|6;|7;|8;|9;|10;|
[daodien]John Herzfeld[/daodien]
[diem]8.1[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Phiêu lưu|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Vietsub [/trangthai]
[thoiluong]100  phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem