Trong một cuộc chiến tranh giành địa bàn của băng đảng, hai nữ sát thủ xinh đẹp được trao cho một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng...
HD;https://hydrax.net/watch?v=NXUFjulJV|HD;https://ok.ru/videoembed/1352765934320|HD;|HD;|

[daodien]Godfrey Ho[/daodien]
[diem]6.8[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Võ thuật|@Viễn tưởng|@Hành động|[/theloai]
[quocgia]Hồng Kông[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong] 100 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/GK885QZH8F41[/taiphim]

Trong một cuộc chiến tranh giành địa bàn của băng đảng, hai nữ sát thủ xinh đẹp được trao cho một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng...
HD;https://hydrax.net/watch?v=NXUFjulJV|HD;https://ok.ru/videoembed/1352765934320|HD;|HD;|

[daodien]Godfrey Ho[/daodien]
[diem]6.8[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Võ thuật|@Viễn tưởng|@Hành động|[/theloai]
[quocgia]Hồng Kông[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong] 100 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/GK885QZH8F41[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem