Một linh hồn xấu xa có khả năng thay đổi hình dạng trà trộn vào một gia đình và thay thế một người trong khi những thành viên còn lại đang cố gắng để cứu.

1;https://hydrax.net/watch?v=B117OE4t0|2;https://hydrax.net/watch?v=wjOAlp_I_|3;https://hydrax.net/watch?v=mhGjHgu4d|4;|5;|6;|7;|


[daodien]Hongseon Kim[/daodien]
[diem]8.6[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Tâm Lý|@Hành động|@Hình sự|[/theloai]
[quocgia]Hàn Quốc[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong] 118 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/VE3VXSUOLKVD[/taiphim]

Một linh hồn xấu xa có khả năng thay đổi hình dạng trà trộn vào một gia đình và thay thế một người trong khi những thành viên còn lại đang cố gắng để cứu.

1;https://hydrax.net/watch?v=B117OE4t0|2;https://hydrax.net/watch?v=wjOAlp_I_|3;https://hydrax.net/watch?v=mhGjHgu4d|4;|5;|6;|7;|


[daodien]Hongseon Kim[/daodien]
[diem]8.6[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Tâm Lý|@Hành động|@Hình sự|[/theloai]
[quocgia]Hàn Quốc[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong] 118 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/VE3VXSUOLKVD[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem