Phim Bích Huyết Cẩm Y Vệ kể về nhân nhân vật Diệp Vô Kỵ . Vào cuối triều nhà minh, hoàng đế vừa đăng cơ đã phải đối mặt với việc giữ vững ngôi vị và bọn phản tặc uy hiếp. Ông đã phải hoạt động lén lút để tiêu trừ phản tặc. Diệp Vô Kỵ là một hiệp đạo nổi danh trong giang hồ. Tại một sòng bạc, Diệp Vô Kỵ vô tình cứu Hoàng đế. Và nhìn thấy sự chân thành và nỗi khổ tâm của hoàng thượng đối với lê dân bá tính và giang sơn xã tắc. Trong lúc cấp bách Diệp Vô Kỵ nhận lệnh bảo vệ hoàng đế bằng cả tính mạng, tiêu diệt phản tặc, không để cho bách tính lâm vào cảnh lầm than, và bảo vệ giang sơn xã tắc đại Minh

Sau này, Diệp Vô Kỵ vì bảo vệ hoàng thượng mà rơi vào đại lao của phản tặc. Nhóm phản tặc cố gắng để lôi kéo anh về phe chúng , nhưng anh thà chết không chịu khuất phục. Cương quyết từ chối phản tặc. Thủ lĩnh của nhóm phản tặc Diêm Chấn lôi kéo không thành liền chuẩn bị giết Diệp Vô Kỵ. Nhưng ngay trước lúc hành hình, bằng hữu của Diệp Vô Kỵ trong giang hồ đã đột nhập đại lao giải cứu anh. Cuối cùng Diệp Vô Kỵ một mình đột nhập vào mật thất của Diêm Chấn, thông qua mật đạo cứu được hoàng đế từ tay Diêm Chấn, hoàn thành sứ mệnh bảo vệ giang sơn xã tắc.
HD;https://hydrax.net/watch?v=wZTX7Zmnz|HD;|

[daodien]Hàn Tuấn[/daodien]
[diem]7.8[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Hài hước|@Võ thuật|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]100 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/EKDTUFD9XMZV[/taiphim]
Phim Bích Huyết Cẩm Y Vệ kể về nhân nhân vật Diệp Vô Kỵ . Vào cuối triều nhà minh, hoàng đế vừa đăng cơ đã phải đối mặt với việc giữ vững ngôi vị và bọn phản tặc uy hiếp. Ông đã phải hoạt động lén lút để tiêu trừ phản tặc. Diệp Vô Kỵ là một hiệp đạo nổi danh trong giang hồ. Tại một sòng bạc, Diệp Vô Kỵ vô tình cứu Hoàng đế. Và nhìn thấy sự chân thành và nỗi khổ tâm của hoàng thượng đối với lê dân bá tính và giang sơn xã tắc. Trong lúc cấp bách Diệp Vô Kỵ nhận lệnh bảo vệ hoàng đế bằng cả tính mạng, tiêu diệt phản tặc, không để cho bách tính lâm vào cảnh lầm than, và bảo vệ giang sơn xã tắc đại Minh

Sau này, Diệp Vô Kỵ vì bảo vệ hoàng thượng mà rơi vào đại lao của phản tặc. Nhóm phản tặc cố gắng để lôi kéo anh về phe chúng , nhưng anh thà chết không chịu khuất phục. Cương quyết từ chối phản tặc. Thủ lĩnh của nhóm phản tặc Diêm Chấn lôi kéo không thành liền chuẩn bị giết Diệp Vô Kỵ. Nhưng ngay trước lúc hành hình, bằng hữu của Diệp Vô Kỵ trong giang hồ đã đột nhập đại lao giải cứu anh. Cuối cùng Diệp Vô Kỵ một mình đột nhập vào mật thất của Diêm Chấn, thông qua mật đạo cứu được hoàng đế từ tay Diêm Chấn, hoàn thành sứ mệnh bảo vệ giang sơn xã tắc.
HD;https://hydrax.net/watch?v=wZTX7Zmnz|HD;|

[daodien]Hàn Tuấn[/daodien]
[diem]7.8[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Hài hước|@Võ thuật|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]100 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/EKDTUFD9XMZV[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem