Geralt xứ Rivia, một thợ săn quái vật đột biến, dấn thân vào hành trình đến với số phận trong thế giới hỗn loạn mà con người còn ác độc hơn cả quỷ dữ.

1;https://playhydrax.com/?v=3mnMZiHvG|2;https://playhydrax.com/?v=uAr4WqJbp|3;https://playhydrax.com/?v=ZYV9Qva1i|4;https://playhydrax.com/?v=TwDCUlGwi|5;https://playhydrax.com/?v=4gb7ydmxY|6;https://playhydrax.com/?v=-_IwdsfYp|7;https://playhydrax.com/?v=sTBLjEAc7|8;https://playhydrax.com/?v=e0H4KA3SX|9;|10;|


[daodien]Alik Sakharov, Charlotte Brändström, Alex Garcia Lopez, Marc Jobst[/daodien]
[diem]9.8[/diem]
[theloai]@Phim Bộ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Phiêu lưu|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Tập 1 Vietsub [/trangthai]
[thoiluong]45  phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]

Geralt xứ Rivia, một thợ săn quái vật đột biến, dấn thân vào hành trình đến với số phận trong thế giới hỗn loạn mà con người còn ác độc hơn cả quỷ dữ.

1;https://playhydrax.com/?v=3mnMZiHvG|2;https://playhydrax.com/?v=uAr4WqJbp|3;https://playhydrax.com/?v=ZYV9Qva1i|4;https://playhydrax.com/?v=TwDCUlGwi|5;https://playhydrax.com/?v=4gb7ydmxY|6;https://playhydrax.com/?v=-_IwdsfYp|7;https://playhydrax.com/?v=sTBLjEAc7|8;https://playhydrax.com/?v=e0H4KA3SX|9;|10;|


[daodien]Alik Sakharov, Charlotte Brändström, Alex Garcia Lopez, Marc Jobst[/daodien]
[diem]9.8[/diem]
[theloai]@Phim Bộ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Phiêu lưu|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Tập 1 Vietsub [/trangthai]
[thoiluong]45  phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem