Vào thời nhà Minh, Thống đốc Cao Đức Hải Và cẩm y vệ Chấn Phủ Nghiêm đã dẫn đầu một đội cẩm y vệ đến Biển Đông một cách bí ẩn .Trong lúc gặp khó khăn cùng cuộc tấn công của Giao Long đã được một nhóm người cứu lên tàu. Ở trên hòn đảo bồng lai tiên cảnh đẹp như mơ,  Cao Đức Hải bị mê hoặc bởi những báu vật , trong khi đó thì nầng tiên cá tốt bụng Tịch Âm  đã từ từ trao tình cảm với Nghiêm Liệt trong quá  trình đấu tranh với thế lực đen tối .
HD;https://ok.ru/videoembed/1537757481712|HD;https://playhydrax.com/?v=tGBryaORz|

[daodien]Thôi Viêm Long[/daodien]
[diem]8.0[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Hài hước|@Võ thuật|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]100 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/CCFRD8QTK4KB[/taiphim]


Vào thời nhà Minh, Thống đốc Cao Đức Hải Và cẩm y vệ Chấn Phủ Nghiêm đã dẫn đầu một đội cẩm y vệ đến Biển Đông một cách bí ẩn .Trong lúc gặp khó khăn cùng cuộc tấn công của Giao Long đã được một nhóm người cứu lên tàu. Ở trên hòn đảo bồng lai tiên cảnh đẹp như mơ,  Cao Đức Hải bị mê hoặc bởi những báu vật , trong khi đó thì nầng tiên cá tốt bụng Tịch Âm  đã từ từ trao tình cảm với Nghiêm Liệt trong quá  trình đấu tranh với thế lực đen tối .
HD;https://ok.ru/videoembed/1537757481712|HD;https://playhydrax.com/?v=tGBryaORz|

[daodien]Thôi Viêm Long[/daodien]
[diem]8.0[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Hài hước|@Võ thuật|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]100 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/CCFRD8QTK4KB[/taiphim]


Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text